Til hovedinnhold

Bli oppdatert på behovsstyrt ventilasjon

Med behovsstyrt ventilasjon som regulerer luftmengden etter målt behov i rommet, kan energibruken reduseres uten at det går på bekostning av inneklimaet.

Behovsstyrt ventilasjon
Illustrasjonen viser behovsstyrt ventilasjon i et rom. En sensor måler temperatur og CO2 i rommet og gir signal til et DCV-spjeld som regulerer luftmengden etter den målte tilstanden. Ill.: SINTEF Byggforsk

For å få et velfungerende ventilasjonsanlegg må man beskrive hva man skal ha, stille kontrollerbare krav, prosjektere riktig og innregulere riktig. I tillegg må man dokumentere at det virker.

Tre nye og én revidert anvisning i Byggforskserien gir oversikt og gode råd. Anvisningene omhandler behovsstyrt ventilasjon – fra prinsipper og systemløsninger til innkjøp og overlevering:

552.323 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Prinsipper beskriver hva behovsstyrt ventilasjon er, hvordan den styres og fordeler med eksempel på energibesparelser.

552.324 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Krav ved innkjøp og kontroll ved overlevering gir råd om hvilke krav man bør stille ved innkjøp og hva man bør kontrollere ved overlevering.

552.325 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Systemløsninger og regulering beskriver ulike systemløsninger for et behovsstyrt anlegg.

552.326 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Innregulering og dokumentasjon av anleggsfunksjon tar for seg framgangsmåte for innregulering og belastningstesting, og hva slags dokumentasjon som bør følge ved overlevering.

Andre nyheter i Byggforskserien

Publisert fredag 1. juli 2016