Til hovedinnhold

Bli med på spørreundersøkelse om ombruk av byggevarer!

SINTEF gjennomfører en spørreundersøkelse i forbindelse med prosjektet REBUS. Målet er å utvikle kunnskap som vil føre til en bredere og mer effektiv innføring av ombruk av byggevarer på veien mot et sirkulært bygd miljø.

REBUS figur

Forskningsprosjektet REBUS skal:

  • Analysere brukerens kunnskap, bevissthet og behov for å finne løsninger og utforme en kunnskapsplattform for ombruk
  • Identifisere metoder for å evaluere både teknisk ytelse og innhold av farlige stoffer i byggevarer som er tenkt til ombruk
  • Identifisere hvordan eksisterende vurderingsmetoder og merke-/sertifiseringsordninger kan videreutvikles for å kommunisere ombruk av byggevarer i et livssyklusperspektiv
  • Implementere praktisk kunnskap og videreutvikle de nye metodene og løsningene gjennom pilotprosjekter
  • Utvikle nettverksstrategier og anbefalinger

I prosjektet er begrepet «ombruk» av byggevarer valgt i stedet for «gjenbruk», for å skille ombruk tydeligere fra gjenvinning.  Målet for spørreundersøkelsen er å identifisere behov for valg av ombruk av byggevarer i ulike brukergrupper i bygg- og anleggssektoren.

Spørreundersøkelsen er delt i fire hoveddeler:

  • Generell informasjon om din organisasjon
  • Dine erfaringer med ombruk
  • Ambisjoner og utfordringer
  • Ombruk av byggevarer

Spørreundersøkelsen blir distribuert nasjonalt for å gi prosjektet kunnskap og innsikt i dagens nivå på kunnskap, erfaringer, ambisjoner og utfordringer knyttet til ombruk av byggevarer.

Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Du kan stoppe deltakelsen når som helst, og du kan velge å ikke svare på spesifikke spørsmål.  Svarene i undersøkelsen er konfidensielle.

Undersøkelsen vil ta 10-15 minutter av din tid, og den finnes både på norsk og engelsk. Informer gjerne andre relevante aktører i byggenæringen! Fristen for å svare på spørreundersøkelsen er 30. oktober.

Delta i REBUS-undersøkelsen ved å klikke på denne lenken


Om REBUS

REBUS er et forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet gjennom MILJØFORSK-programmet. Prosjektet er tverrfaglig, med arkitekter, ingeniører og miljøpsykologer som samarbeider. SINTEF er prosjektleder, og samarbeider med Høgskolen Innlandet og norsk byggenæring gjennom Boligbygg, FutureBuilt, og Resirqel AS. Gjennom samarbeid med industrien håper prosjektet å finne praktiske løsninger og utvikle nye brukerrettede metoder. Internasjonal sammenligning av ombruksmarkedet i andre nordiske land er sikret gjennom samarbeid med det danske byggforskningsinstituttet ved Aalborg universitet og IVL Svenska Miljöinstitutet.

 

 

Publisert mandag 12. oktober 2020
466 34 780