Til hovedinnhold

Bli med i nettverk for effektive og feilfrie prosjekter

Ved å delta i FERDIG! kan du og din bedrift videreutvikle og omsette forskningsbasert kunnskap til verdifull praksis i samarbeid med forskere fra NTNU og SINTEF.

Nettverk
Illustrasjonsfoto: Pixabay

Utfordringer knyttet til dagens gjennomføringspraksis i byggeprosessen er til dels kjent: lav produktivitetsvekst, fagsiloer, samt konservative gjennomføringsmodeller og -aktører. Samtidig er prosjektene i endring, med en større mengde tekniske installasjoner og systemer som skal virke sammen fra dag én.

– For å oppnå konkurransefortrinn i et marked i forandring, kreves en betydelig heving av kompetansenivået innenfor systematisk ferdigstillelse, sier forsker Sofie Mellegård ved SINTEF Byggforsk.

Ambisiøse målsettinger

FERDIG! setter ambisiøse målsettinger om kostnads- og tidsbesparelser i ferdigstillelsesfasen på 30-50 prosent, avhengig av prosjekttype og kompleksitet. Tidsbesparelsene kommer i tillegg til en nullvisjon for kvalitetsfeil.

FERDIG! har som mål å:

  • Etablere og gjennomføre forskningsprosjekter
  • Initiere felles industriell tilnærming til ferdigstillelse
  • Styrke næringens strategiske utvikling ved å utarbeide anbefalinger og tiltak
  • Øke kompetansen om systematisk ferdigstillelse ved bruk av FoU-resultater
  • Dele og implementere ny kunnskap.

Læring på tvers av fag og bransjer

FERDIG! legger opp til læring på tvers av fag og bransjer. FERDIG! vil videre koordinere arbeid med prosjektsøknader mot virkemiddelapparatet (Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SkatteFUNN) for å fylle identifiserte kunnskapshull med forskningsbasert kunnskap. Medlemmene i nettverket vil sammen prioritere mellom satsningsområder som eksempelvis industrialisering, standardisering, papirløse samarbeidsmodeller og nye verktøy for kompetanseutvikling (serious games og simulatortrening).

FERDIG! ble etablert i 2018 på oppfordring fra Prosjekt Norges medlemmer. Alle aktører tilknyttet prosjektrettet virksomhet kan delta i nettverket. Tirsdag 20. november blir det avholdt informasjonsmøte i lokalene til SINTEF Byggforsk i Oslo.

Les mer om innmelding og informasjonsmøte her

 

Publisert mandag 8. oktober 2018