Til hovedinnhold

Avslutningsseminar for "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevad"

Avslutningsseminar for "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevad"

Publisert 25. august 2014

Under Nor-Fishing 2014 ble det holdt et avslutningsseminar for prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevad", hvor mellom annet en helautomatisk slaktelinje med bedøving, bløgging og sortering ble presentert. Målet for prosjektet har vært å videreutvikle snurrevadsflåtens konkurransedyktighet gjennom automatisering av prosesser for sikker, effektiv og kvalitetsmessig stabil fangstbehandling. 

Hanne Digre - Kortids levendelagring av fisk før avliving (DANTEQ).

Torsdag 21.08, ble det holdt et avslutningsseminar for prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevad" under Nor-Fishing. Det var et innholdsrikt seminar med foredrag fra både fiskeflåter, utstyrsleverandører, forskningsinstitutt og finansieringskilder. Mellom annet holdt fiskeren Einar Meløysund et innlegg der han delte sine erfaringer med elektrobedøver om bord med forsamlingen. Avslutningsvis ble det også fremvist film av en helautomatisk slaktelinje med elektrobedøver, automatisk bløgger og robot for sortering av villfisk. De som var interessert fikk også en demo av utstyret etter seminaret. 

Ulf Erikssons - resultater fra tokt Carolyn Rosten - kortids levenderlagring av fisk før avliving - atferdsstudier (DANTEQ)
Ulf Erikssons - Erfaringer med elektrobedøver om bord Carolyn Rosten - Kortids levenderlagring av fisk før avliving - atferdsstudier (DANTEQ)

dgk0SAseWyw

Forskningssjef

Prosjektvarighet:

01.01.2011 - 31.12.2014