Til hovedinnhold

Åpner flaskehalser i torskeoppdrett

Åpner flaskehalser i torskeoppdrett

Publisert 5. juni 2014

Forskerne vet nå mer om hvorfor naturlig dyreplankton ser ut til å være det beste startfôret for torskelarver. Det er et av resultatene fra kunnskapsplattformen CODE der målet har vært å overvinne flaskehalser i torskeoppdrett.

Forskingsresultatene fra prosjektet kan bli avgjørende for torskeoppdrett, der utvikling på larve- og yngelstadiet har vært en av de største utf ordringene. CODE (Cod Development) har pågått siden 2010 og har samlet forskere fra åtte institusjoner. Resultater om blant annet yngelkvalitet ble nylig presentert på Havbrukskonferansen 2014.

Vokser bedre

Forsøk ved Havforskningsinstituttet viser at daglig lengdevekst hos torskelarver 20-40 dager etter klekking, er dobbelt så høy med bruk av naturlig dyreplankton som startfôr sammenlignet med bruk av kultiverte byttedyr (rotatorier og Artemia).

Forskjellen i lengdevekst hos torskelarver fôret med naturlig dyreplankton og rotatorier er godt synlig dag 36 etter klekking. (Foto: Ørjan Karlsen, Havforskningsinstituttet)
Ved å undersøke genuttrykket hos torskelarvene, har Ann-Elise Jordal ved Universitetet i Bergen funnet fram til signalstoffer som styrer torskelarvenes appetitt. Sammen med analyser av næringsinnholdet i larvefôret gjennomført ved NIFES, kan man nå nærme seg gode løsninger på startfôring for torsk.

– Analyser viser at rotatorier ikke inneholder nok protein, taurin, fosfolipider og fettsyrene ARA og EPA. Forsøkene viser at næringsinnholdet i byttedyrene er viktigere for vekst enn størrelsen og mengden av byttedyr, sier Terje van der Meeren ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Austevoll.

Han forteller at det er foretatt omfattende analyser av hvordan ernæring påvirker metabolisme og aktivering av gener hos torskelarvene.

– Det ser ut til at ulik ernæring noen uker i larvefasen kan påvirke torskens fettmetabolisme så lenge som to år senere i livet. Dette ønsker vi å undersøke nærmere, sier van der Meeren.

Styrket basiskunnskap

I slutten av mai møttes forskerne i CODE (Cod development) i Bergen for å presentere og koordinere resultater fra prosjektet som har pågått siden 2010. Resultatene har styrket basiskunnskapen på flere områder.

SINTEF har bidratt med kartlegging av torskelarvens metabolisme ved bruk av kjernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi, som gir et "øyeblikksbilde" av metabolske byggestener eller prosesser i larvene. Forskere fra SINTEF har også studert svømmemuskulaturutvikling fra klekking til det juvenile stadiet, og dette arbeidet er utført i nært samarbeid med NTNU med blant annet flere MSc studenter og en PhD student.

Saken er skrevet av forskningsrådet

Forskningssjef

Kontakt

 

Deltakere

Universitetet i Bergen
NIFES
Havforskningsinstituttet
Nofima
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Nordland
NTNU
Sintef Fiskeri og havbruk