Til hovedinnhold

Åpent møte om forankrings-systemer for oppdrettsanlegg

Åpent møte om forankrings-systemer for oppdrettsanlegg

Publisert 31. august 2016

Forankringssystemet er en meget kritisk del av et oppdrettsanlegg, og utover sikkerhetsforbedring kan det også ligge arealvinnende gevinster ved et godt forankringssystem.

SINTEF Fiskeri og havbruk, Norsk Industri og Fiskeridirektoratet arrangerer 15. september 2016 det åpne fagmøtet "helhetlig forankring i havbruksnæringen", som skal omhandle forankringssystemer for lakseoppdrettsanlegg. En uke før arrangementets påmeldingsfrist er det over 50 påmeldte, og det tegner til å bli gode forankringsfaglige diskusjoner når troppene møtes.

Fiskeridirektoratet vil sette fokus på senere tids rømmingsrelaterte hendelser, samt aktualisere rundt tiltak for å redusere sannsynligheten for rømming. Det vil også bli fremlagt informasjon og gis en status rundt arbeidet med revidering av NS9415.
På fagmøtet vil det bli presentert synspunkter og erfaringer fra forskjellige bedrifter, med ulike perspektiv, avhengig av hvilken posisjon de har i forhold til forankringssystemet.

Et av målene med fagmøtet er å bidra til å identifisere eventuelle områder som er kritiske og der det kan være nødvendig å sette i gang samarbeid, for å oppnå bedre og sikrere løsninger for fremtiden.

Arrangementet vil bli avholdt på Radisson Blu Hotel Trondheim Airport (Værnes), 15. september 2016 fra kl. 10-16. Pris for dagpakke er 1250 NOK (inkluderer lunsj, forfriskninger og kaffe).

Les programmet og meld deg på her. Påmeldingsfrist er 5. september.