Til hovedinnhold

Analyse av algeprøver

Har du behov for å dokumentere forekomsten av planktonalger i ditt skjell- eller fiskeoppdrettsanlegg? Vi tilbyr analyser tilpasset ditt behov.

Vi utfører algeanalyser tilpasset skjellnæringens behov for dokumentasjon av algebildet i henhold til krav fra Mattilsynet. Vi har lang erfaring i å analysere og dokumentere alger og maneter når det oppstår kritiske situasjoner i fiskeoppdrettsnæringen.

Alle analyser utføres av marinbiologer med god kjennskap til planktonalger i norske farvann og i henhold til norsk standard for undersøkelser av marine planktonalger (NS-EN 15972).

Hvordan ta vannprøver?
Rekvisisjonskjema

Publisert 17. juli 2017