Til hovedinnhold
Norsk English

Ombruk, massivtre og solceller på bygningsfysikkdagen

Vertikal Nydalen er blant prosjektene som vil bli presentert. Ill.: Snøhetta/MIR
Ombruk, hvordan bygge fuktsikkert med puss på isolasjon og erfaringer fra 20 år med vindusprøving er blant temaene du får høre om på Norsk bygningsfysikkdag 22. november.

Klimatilpasning med bygningsfysikkbriller og hvordan hensynta usikkerheter i prosjektering er også blant de høyaktuelle temaene.

– Klimaendringene vil føre til en økning i skader på bygg og infrastruktur. Skader forårsaket av fukt koster samfunnet allerede store summer. Vi må derfor fokusere enda mer på risikoforebyggende tiltak ved prosjektering og drift av bygg, sier forskningssjef Jonas Holme i SINTEF Community.

Presenterer forbildeprosjekter

Håvar Slotnæs Espelid fra Entra vil presentere rehabiliteringsprosjektet Christian Augusts gate 13, Norges første fullskala ombruksbygg. Han vil gi en innføring i mål og ambisjoner, dokumentasjon av ombrukte byggematerialer og barrierer de har møtt på ved rehabilitering av 50-tallsbygget.

I tillegg vil Ole Mangor-Jensen fra Skanska presentere bolig- og næringsprosjektet Vertikal Nydalen, Norges første kombinasjonsbygg med naturlig klimatisering. Han vil snakke om energi- og miljøambisjoner, prøving hos SINTEF, samt prosjektering og utførelse.

Mange ulike temaer

Teknisk sjef Trine Dyrstad Pettersen i Byggevareindustriens forening tar utgangspunkt i Takprodusentenes Forskningsgruppes rapport om innfesting av solceller på flate tak når hun tar opp temaene ansvar og regelverk, laster og lastvirkninger, samt innfestingsløsninger og risikoreduksjon.  

Resultatene fra en stor spørreundersøkelse om usikkerhet i fuktprosjektering vil bli lagt fram av Jørn Emil Gaarder fra NTNU. Det handler blant annet om håndtering av usikkerheter i fuktprosjektering, og barrierer og drivere for klimatilpasning.

Gunhild Ella Reistad og Kristin Elvebakk fra SINTEF Community vil presentere nytt fra Byggforskserien. Tema blir plane plater og fuger, klimadata (regn- og frostmengder), massivtre og vinduer.

Arena for deling av bygningsfysiske utfordringer

Norsk bygningsfysikkdag har etablert seg som en arena for å dele kunnskap om bygningsfysiske utfordringer og løsninger som er nyttige for byggenæringen.

Målgruppen for dagen er alle som er interessert i hvordan vi kan skape bedre bygninger, blant annet med hensyn til klimatilpasning, energibruk og avverging av fuktproblemer.

Dette er en fin arena for å møte folk fra bransjen og diskutere prosjekter og faglige problemstillinger.

Både fysisk og digitalt arrangement

Arrangementet vil være både fysisk og digitalt. De som skal delta digitalt vil få tilsendt en lenke til arrangementet i forkant.

Tid: 22. november 2022, kl. 09:00-15:45. Registrering fra kl. 08:00

Sted: Meet Ullevaal, Oslo

Se hele programmet og meld deg på her

Kontaktpersoner