Til hovedinnhold
Norsk English

ZEN-konferansen 2021: Er det verdt å investere i nullutslippsområder?

Ny by - ny flyplass, Bodø
ZEN-konferansen har blitt tradisjon, og gjennomføres i år både fysisk og digitalt. Illustrasjonen viser nullutslippsområdet "Ny by – Ny flyplass" som skal bygges i Bodø. Ill.: Henning Larsen Arkitekter
Hvordan kan nullutslippsområder bidra til å nå klimamålene og er det verdt å investere i dem? Dette blir tema når NTNU og SINTEF arrangerer ZEN-konferansen i Trondheim 19. oktober.

Bygninger og områder må i fremtiden være utslippsfrie, men også attraktive å bo, arbeide og investere i. Derfor trenger vi mer kunnskap og nye løsninger.

– I forskningssenteret FME ZEN har vi jobbet med dette sammen med våre partnere fra privat og offentlig sektor i snart fem år. På årets konferanse skal vi presentere våre løsninger for å nå målet om et nullutslippssamfunn, sier forskningsleder Ann Kristin Kvellheim.

Det blir et spennende og innholdsrikt program. Blant annet vil forfatter og professor i biologi Dag O. Hessen fra Universitetet i Oslo innlede med foredraget "Kode rød for menneskeheten. Hjelper det med nullutslippsområder?"

Ellers vil du få høre om nye energiløsninger, ressursbruk, innovative anskaffelser, nye forretningsmodeller, politiske rammeverk og sirkulære løsninger for nullutslippsområder.

Hovedtemaer for konferansen:

  • Nullutslippsområder: Ressursbruk og energiutnyttelse
  • Planlegging og realisering av nullutslippsområder
  • Nye forretningsmodeller gjør nullutslipp lønnsomt
  • Offentlige anskaffelser som drivkraft bak innovasjon
  • Mot en sirkulær fremtid – konsekvenser for byggenæringen

Tid: 19. oktober 2021
Sted: Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim

Les mer og meld deg på her


Fakta om FME ZEN:

Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal bidra til å muliggjøre overgangen til lavutslippssamfunnet ved å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. Senteret er et forskningssenter for miljøvennlig energi utpekt av Norges Forskningsråd. Gjennom FME ZEN samarbeider kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Mer effektiv energibruk, produksjon og bruk av fornybar energi vil bidra til bedre miljøet lokalt og til å nå nasjonale klimamål. Et av tiltakene for å nå dit er etableringen av nullutslippsområder (pilotprosjekter) som vil fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologier og løsninger som utvikles i forskningssenteret. NTNU er vertsorganisasjon og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

FME ZEN

Prosjektvarighet:

01.01.2017 - 31.12.2024

Kontaktperson:

Ann Kristin Kvellheim

Kontaktperson