Til hovedinnhold

Bygge- og anleggsnæringen på Arendalsuka 2021

- I år er det viktigere enn noen gang å diskutere klimatilpasning, gode og sikre løsninger og hva norsk bygge- og anleggsnæring kan gjøre for å få ned klimagassutslippene, minimalisere avfall og bidra til gjenbruk, sier konserndirektør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF Community.

Foto: SINTEF

SINTEF deltar på flere arrangementer under årets Arendalsuke som avvikles både digitalt og fysisk. Her er en oversikt over alle arrangementer som SINTEF Community er engasjert i:

MANDAG 16.8.2021

1430-1530: #WASTELESS – HVORDAN BYGGE HELT AVFALLSFRITT?
Arrangører: Construction City Cluster, Oslo Metropolitan Area, Futurebuilt, C40
Hvordan kan byggenæringen skape flere grønne jobber og kutte utslipp?
Bli med på en diskusjon om hvordan bruk av teknologi og prefabrikasjon kan gi bedre kontroll i byggeprosjektene og kutte avfallet. Siri Hunnes Blakstad fra SINTEF Community deltar i panelet.
Arrangementet streames her: https://vimeo.com/event/1182458

1530-1700: UTSLIPPSFRI LUFTFART – NORGE SOM ARENA OG TYNGDEPUNKT 
Arrangører: SINTEF, Avinor, Norsk Industri og Luftfartstilsynet
Norge har vist at vi kan lede an innen elektrifisering av transport, slik vi har gjort inne vei- og sjøtransport. Nå har vi muligheten til å gjøre det samme innen lufttransport – samtidig som vi sørger for at verdiskapningen også skjer i Norge. Hva må til - og hva må vi gjøre for å få det til?
Møt blant andre konsernsjef Alexandra Bech Gjørv fra SINTEF, Abraham Foss fra Avinor, Lars Kobberstad fra Luftfartstilsynet og Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri i panelet.
Arrangementet streames her: https://fb.me/e/deWSt3hbv

TIRSDAG 17.8.2021

Bygg Arena Arendal – Byggeplassen, Baker Jørgensen

Som en av mange samarbeidspartnere i Bygg Arena Arendal er vi stolte over at bygge- eiendoms- og anleggsnæringen har samlet seg om felles innsats på Arendalsuka for å fronte viktige problemstillinger og å vise hvordan BAE-næringen bidrar til løsninger på klimautfordringene. SINTEF er med i flere av komiteene og deltar også med innlegg, filmer og i paneldebatter på ulike tema denne tirsdagen. Her er en kort oversikt:

0830-0930: DEN GLEMTE KLIMAKJEMPEN
Møt blant andre Nikolai Astrup, statsråd KMD, i dialog med toppledere fra byggebransjen.
Arrangementet streames her: https://vimeo.com/event/1182458

0930-1020: DE MEST BÆREKRAFTIGE BYGGENE ER ALLEREDE BYGGET
Hvorfor er det så mange bygg som erstattes av nybygg når de kan rehabiliteres eller transformeres for å møte nye brukskrav? De riveglade er gjerne miljøbevisste beslutningstakere som ansvarsbevisst promoterer nybygg med skyhøye miljøambisjoner, til tross for at bruk av eksisterende bygninger er den mest miljøvennlige veien å gå.
For å møte klimautfordringene i byggebransjen må du tenke nytt – ikke bygge nytt. Det er på høy tid at vi slutter med bruk og kast! Men hva skal til for at flere velger å bevare eksisterende bygningsmasse framfor å rive og bygge nytt?
Arrangementet streames her: https://vimeo.com/event/1194816

1100-1150: MATERIALREVOLUSJONEN SOM SVARER PÅ PARIS-AVTALEN
Paris-avtalens ambisjonsnivå krever rask respons og konkrete tiltak fra byggebransjen. Det er fullt mulig å oppnå de nødvendige utslippskuttene, men det kreves en omstilling for å få det til. I vårt delseminar peker vi på konkrete løsninger og tiltak som bidrar til å løse utfordringene vi står ovenfor.
Her vises film fra vårt nye ZEB-laboratorium i Trondheim som viser hva SINTEF forsker på og hvilke muligheter vi har framover i et levende laboratorium der folk jobber samtidig.
Arrangementet stremes her: https://vimeo.com/event/1194816

1400-1500: KLIMAKUTT I ANLEGG – FRA POLITISK VILJE TIL HANDLING
På dette seminaret vil vi belyse hvilke flaskehalser og muligheter vi ser mellom politikeres bærekraftsambisjoner, realisering hos de store byggherrene og ut i den «spisse enden» ledet av prosjektledere, byggeledere osv. Vi ønsker å skape en debatt på hvilket uforløst klimapotensiale bransjen har ved å implementere krav raskere, sikre større fleksibilitet/frihetsgrad i valg og forutsigbarhet.
Her får du møte blant andre samferdselsminister Knut Arild Hareide og adm dir Anette Aanesland fra Nye Veier. SINTEFs forskningssjef Pierre Schmidt-Melbye er med via video og vil si noe om det nylig utgitte Veikartet for anleggssektoren.
Arrangementet stremes her: https://vimeo.com/event/1182458

ONSDAG 18.8.2021

0900-1000 – Lille Andeunge
KLIMATILPASNING: - HVOR ER DEN NASJONALE PLANEN FOR Å TRYGGE OG SIKRE LOKALSAMFUNN
Arrangører: SINTEF, CICERO, Finans Norge, Multiconsult
Mer nedbør og økte temperaturer øker risikoen for skader på bygninger og infrastruktur. Utbetalinger som følge av overvannsskader er doblet de siste ti årene, ifølge forsikringsselskapene. Lokalsamfunn frykter tap av menneskeliv og enorme ekstrakostnader på grunn av flom og skred.
Klimatilpasning vil koste mer penger, både for kommunene og den enkelte husstand og det er få muligheter for å søke støtte. Planen vi etterlyser må følges opp med midler.
Møt Kristin Halvorsen fra Cicero, Statssekretær Mathias Fischer (V) fra KMD, Gunn Marit Helgesen, nestleder i KS, Heikki Holmås, Multiconsult samt Kjetil Lund fra NVE m.flere. Sjefforsker Berit Time fra SINTEF Community vil holde innlegg fra Klima2050 og konserndirektør Siri Hunnes Blakstad vil delta i debattpanelet.
Arrangementet streames her: https://cicero.oslo.no/no/arendalsuka21

1300-1400 – Eureka Kompetanse
HVORFOR TRENGER VI ET KUNNSKAPSLØFT FOR NORGES NEST STØRSTE NÆRING – BYGGE OG ANLEGGSNÆRINGEN?
Arrangør: NGI
Bygge- og anleggsnæringen er Norges nest største næring. I 2019 investerte offentlige byggherrer for ca. 250 milliarder kroner. I 2021 vil samferdselsutbygginger alene stå for ca. 80 milliarder kroner. Denne delen av offentlig sektor er ikke nevnt i dagens langtidsplan for forskning.
Flere deler av bygge- og anleggsnæringen må sies å være forskningssvake. Samtidig står næringen og de offentlige byggherrene overfor betydelige utfordringer, som krevende grunnforhold, klimaendringer og krav om å redusere utslippene av klimagasser. Hvorfor trenger vi et kunnskapsløft? Hvilke grep bør tas? Møt disse til debatt:

  • Lars Andresen, adm.dir i NGI – Norges Geotekniske Institutt
  • Mari Sundli Tveit, adm.dir i Norges forskningsråd
  • Ingrid Dahl Hovland, adm.dir i Statens vegvesen
  • Siri Hunnes Blakstad, konserndirektør i SINTEF Community
  • Ruth Grung, stortingspolitiker for Arbeiderpartiet. Sitter i energi- og miljøkomiteen. Har tidligere sittet i næringskomiteen.
  • Hans Fredrik Grøvan, stortingspolitiker for KrF. Sitter i utdannings- og forskningskomiteen. Har tidligere sittet i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Arrangementet vil bli streamet, lenke kommer.

Publisert torsdag 12. august 2021
Kommunikasjonssjef
922 50 493