Til hovedinnhold

Nasjonalt fuktseminar 2020

Vi håper at Nasjonalt fuktseminar kan arrangeres 23. september 2020.

Vannlekkasje
Nybygg hvor elementer er ferdig montert. Herfra må alt gjøres riktig for å unngå skader i ferdig bygning. Foto: Mycoteam

Vi håper at Nasjonalt fuktseminar 2020 kan arrangeres 23. september 2020 (https://mycoteam.no/nasjonalt-fuktseminar-2020/) - men vi forholder oss løpende til FHI (Folkehelseinstituttet) og de råd de til enhver tid gir når det gjelder smitte av Korona-viruset, forebyggende tiltak som å avlyse større arrangementer mm.: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Vi vil holde allerede påmeldte møtedeltagere informert når vi nærmer oss sommeren. Hvis koronasituasjonen normaliserer seg og kommer under kontroll, så vil du bli varslet om nytt arrangement og vi håper du igjen vil bekrefte at du ønsker å delta.

Vi beklager at vi må utsette et arrangement som mange har sett frem til, og håper at både foredragsholdere og deltagere har forståelse for at hensynet til liv og helse måtte få prioritet.

-----------

Hovedtema på Nasjonalt fuktseminar 2020 blir utbedring av vannskader og forebygging av fukt under bygging.

I gjennomsnitt ble det hver time i 2018 meldt inn mer enn 10 vannskader, og utbetalt over en halv million kroner i erstatning. Hvordan disse pengene er brukt, vet vi for lite om. Mange frykter at resultatet ofte er dårligere enn ønsket med tanke på helse og inneklima.

– Det er på tide med en diskusjon om hvilke standarder og metoder som bør brukes for sikker og kostnadseffektiv skadeutbedring, og hvordan vi kan bevege oss fra "bør brukes" til "blir brukt", sier SINTEF-forsker Sverre B. Holøs.

Riktig utbedring av vannskader hjelper lite på en bygning som har innebygde fuktskader allerede ved overlevering. Dette vil bli tema på seminaret.

– Vi ser på generelle tiltak for fuktsikring under bygging, og går i dybden på noen spesielt krevende momenter som fuktsikring i forbindelse med radonsikring og fundamentering av modulbygg, sier daglig leder Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam.

Seminaret holdes på Meet Ullevaal i Oslo, onsdag 23. september. Arrangører er SINTEF og Mycoteam.

Se programmet og meld deg på her

Publisert tirsdag 28. januar 2020
Seniorforsker
907 95 424