Til hovedinnhold

Møt SINTEF på Nordic Edge Expo 21.-25. september

Konferanse og utstillingsarena om framtidas byer og kommuner i Norden

Illustrasjon: Nordic Edge Expo

SINTEF arrangerer to digitale seminarer og deltar på en breakoutsession i regi av Norges forskningsråd. I tillegg har vi en digital utstilling med presentasjon av vår forsking innen mobilitet, smarte samfunn og grønn omstilling.

FRAMSIKT – et framtidsscenario mot 2050
Hvordan forbereder vi i byggenæringen oss på en framtid vi ikke kjenner?

Veikart for Grønn konkurransekraft i norske kommuner – trenger vi det?
Veien til et grønt næringsliv krever mange initiativ i samspill mellom næringsliv, myndigheter og forskere. Disse initiativene byr på muligheter og utfordringer. Hvordan navigerer vi oss fram?

Breakout session: What Can Research Do For Your Community?
Co-creating of sustainable futures – examples of collaboration between actors from the public, private, academia and civil society. Forsker Daniela Baer I Sintef deltar med innlegg.

Nordic Edge Expo

Publisert fredag 18. september 2020
Kommunikasjonssjef
922 50 493