Til hovedinnhold

Vinn en arkitekt

Har du en enebolig som er bygget mellom 1950 og 1990 og vurderer å energioppgradere? Nå kan du vinne et arkitekttegnet forslag til hvordan det kan gjøres.

Energioppgradert enebolig
Hvis du blir valgt ut til å delta, vil du og din familie få et arkitekttegnet forslag til energioppgradering. Illustrasjonsfoto: Jiri Havran

Har du planer om å oppgradere og etterisolere huset ditt? Det eneste du trenger å gjøre for å delta i konkurransen er å svare på noen spørsmål, legge ved bilder og helst tegninger av huset ditt, og sende inn innen 15. august 2019.

Fokus på bokvalitet, energibruk og lave kostnader

– I forbindelse med forskningsprosjektet OPPTRE skal vi gjennomføre en arkitektkonkurranse der målet er å utvikle nytenkende løsninger for oppgradering mot nesten nullenerginivå, med fokus på arkitektur, bokvalitet, energibruk, energiproduksjon, karbonfotavtrykk og lave kostnader, sier seniorforsker Anne Gunnarshaug Lien i SINTEF.

Forskerne ønsker derfor å komme i kontakt med boligeiere som vil stille sin bolig til disposisjon for konkurransen. Svarene fra de som melder sin interesse, vil i første runde bli brukt som grunnlag for å velge ut mellom tre og seks hus til arkitektkonkurransen.

Hva innebærer det å delta?

– Å delta innebærer å stille boligen til disposisjon for arkitektkonkurransen. Det betyr for det første å gi oss tilgang til informasjon om huset. Videre ønsker vi å komme på besøk for å intervjue deg/dere om hvordan huset fungerer i dag og om hvilke planer dere har for oppgraderingen, sier Lien.

I løpet av konkurranseperioden må man også være i dialog med arkitektteamene om ønsker og behov for oppgradering av huset. Til gjengjeld vil du og din familie få et arkitekttegnet skisseforslag. Forslaget vil være kostnadsberegnet, og det blir gitt en grundig vurdering av mulighetene for oppgradering av huset med forbedret energistandard, bokvaliteter og arkitektonisk uttrykk.

Dersom du/dere ønsker det, kan dere velge å inngå avtale med en av de deltakende arkitektene om å detaljprosjektere en oppgradering basert på konkurranseforslaget. I så fall står du fritt til å velge hvilket forslag du ønsker å gå videre med.

Prekvalifisering for arkitekter vil bli utlyst på Doffin i september. Arkitektkonkurransen gjennomføres i samarbeid med Enova og NAL.

Les mer og meld deg på her

Fakta: OPPTRE

Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå (OPPTRE) er et prosjekt fra 2018 til 2021 støttet av Forskningsrådet og partnerne Systemhus, Mesterhus, Hunton, Isola, VELUX, Ratio, Flexit, Enova og DiBK. NTNU er forskningspartner og SINTEF prosjekteier. Målet er å foreslå et nivå for renovering av boliger mot nesten nullenergibygg (nZEB). Det skal utvikles kostnadseffektive konsepter og løsninger med høy arkitektonisk kvalitet og godt inneklima, som også har et lavt klimafotavtrykk. Arkitektkonkurransen er sentral i arbeidet.

 

Publisert torsdag 27. juni 2019
Seniorforsker
977 57 930

Prosjektvarighet:

01.03.2018 - 31.12.2021