Til hovedinnhold

Norsk bygningsfysikkdag med massivtre, undervannsrestaurant og tetting med teip

På årets bygningsfysikkdag 27. november presenteres erfaringer og ny kunnskap om massivtre, fuktsikker byggeprosess, teiping som tetteløsning for bygninger, radonsikring og termisk komfort i boligblokker.

Massivtreblokker på Moholt i Trondheim
Høybyggene i massivtre på Moholt i Trondheim har fått stor oppmerksomhet. Forskere, arkitekter og entreprenører deler kunnskap og erfaringer med bygging i massivtre på Norsk bygingsfysikkdag 2019. Foto: MDH Arkitekter AS

27. november er det igjen duket for Norsk bygningsfysikkdag, i regi av SINTEF og NTNU. Konferansen er et viktig treffpunkt der forskere og andre aktører i byggenæringen møtes for å dele kunnskap om bygningsfysiske utfordringer og løsninger. 

- Denne dagen samler vi et bredt spekter av rådgivere, entreprenører, arkitekter, byggevareprodusenter og offentlige aktører. Vi gleder oss til å møte ulike folk i bransjen som har interesse for bygningsfysikk, sier forsker Kristin Elvebakk i SINTEF.

Fra forskningen: massivtre og teiping

Årets program presenterer både resultater fra forskning og praktiske erfaringer. Fra forskningen presenteres ny kunnskap om bygging i massivtre og pågående forskning på teipeløsninger for bygg. Videre presenteres resultater fra slagregnsprøving på tegl, sammenligning av klimafotspor for betongbygninger og trebygninger, samt byggetekniske løsninger med superisolasjonsmaterialer. 

Verdenskjent undervannsrestaurant

Fra bransjen presenteres blant annet bygningsfysiske utfordringer ved det verdenskjente prosjektet Under restaurant i Lindesnes og erfaringer fra både arkitekter og entreprenører med bygging i massivtre. Bransjen bidrar også med innlegg om fuktsikkerhet, byggtørking og fuktmålinger i byggeprosessen, problemstillinger knyttet til radonsikring og termisk komfort i boligblokker.   

  • Tid: Onsdag 27.11.19 fra kl 09.00-16.00
  • Sted: Meet-salen ved Thon Ullevaal Hotell
  • Påmeldingsfrist: 24.11.19

Les mer og meld deg på her

Publisert onsdag 9. oktober 2019
Seniorrådgiver
911 64 923