Til hovedinnhold

Frokostseminar om fleretasjes trehus

SINTEF og NTNU inviterer til frokostseminar i regi av forskningsprosjektet Woodsol, hvor det forskes på løsninger for bygninger på opptil åtte etasjer med dekker og rammer i tre.

Pilot Woodsol
Fullskala pilot av Woodsol-byggesystemet. Foto: SINTEF/Anne-Line Bakken

Seminaret finner sted i Trondheim onsdag 13. februar. Her vil blant annet PhD-stipendiat Simone Conta ved NTNU fortelle om akustiske målinger, og arkitekt Morten Løvseth fra Løvseth & Partner vil holde et innlegg om hvordan man realiserer byggesystemet i praksis.

Det blir også omvisning i en fullskala pilot som er bygget på Charlottenlund videregående skole for å gjennomføre akustiske og statiske målinger.

– Seminaret vil være nyttig for arkitekter, rådgivere og entreprenører, sier forskningsleder Petra Rüther i SINTEF Byggforsk.

Bærekraft og større arkitektonisk fleksibilitet

FoU-prosjektet Woodsol skal utvikle bærekraftige løsninger i tre for bolig- og næringsbygg mellom fire og åtte etasjer. I dag blir trekonstruksjoner i liten grad valgt til bygg over tre etasjer, fordi kjente og trygge løsninger i betong og stål innebærer vesentlig lavere risiko for utbygger og entreprenør.

Planløsningene i større bygg forutsetter lengre spennvidder i dekkene enn det som er mulig å oppnå med dagens trekonstruksjoner. Dette vil forskerne gjøre noe med; målet er å utvikle løsninger basert på momentstive rammer og stivere dekker. Slike løsninger åpner for lengre spennvidder og dermed større arkitektonisk fleksibilitet i store bygg.

Ved prosjektets slutt er målet å kunne bygge hus på opptil åtte etasjer med hovedbæresystem i tre. Konstruksjonene skal tilfredsstille relevante lyd- og brannkrav, være rasjonelle å produsere og enkle og raske å montere.

Woodsol startet opp i 2016, ledes av NTNU og SINTEF, og er finansiert av Norges Forskningsråd og flere aktører i byggenæringen.

Seminaret er gratis. Meld deg på her innen fredag 8. februar.

Tid: Onsdag 13. februar 2019, kl. 7:45–10:00
Sted: Charlottenlund VGS, Yrkesskolevegen 16, 7058 Jakobsli

Publisert onsdag 23. januar 2019
Forskningsleder
932 07 155

Prosjektvarighet:

01.08.2016 - 01.08.2019