Til hovedinnhold

Forskningsbasert på Arendalsuka 2019

SINTEF inviterer til flere arrangementer på Arendalsuka. Temaene spenner fra omstilling i transport til helsefremmende arkitektur og smarte kommunale tjenester.

Mobilitet
Fremtidige mobilitetsløsninger blir ett av temaene på Arendalsuka 2019. Ill.: SINTEF

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innen politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og fremtid.

– SINTEF jobber med flere av de store samfunnsutfordringene, og for oss er det naturlig å bidra med vår kunnskap på en av de viktigste møteplassene for utvikling av fremtidens løsninger, sier markeds- og kommunikasjonssjef Veslemøy Nestvold.

Mobilitet for fremtiden

Omstilling i transport er nødvendig for å nå klima- og bærekraftmål. Men hva må endres og hvordan? Svaret på dette får du kanskje på seminaret Teknologi for fremtidens mobilitet på MS Sandnes 13. august.

På seminaret vil du få høre hvilke råd ekspertutvalget for teknologi i fremtidens transportsystem har gitt til samferdselsministeren og hvordan transportsektoren nå gjennom Transport 21 samarbeider for å identifisere områder der vi trenger mer forskning, utvikling og innovasjon.

Regionreformen har ført til nye samferdselsoppgaver for fylkene. På seminaret får vi også presentert planen fylkene har laget for hvordan de skal skaffe seg nødvendig kunnskap og kompetanse.

Blant innlederne er John-Mikal Størdal (adm.dir. FFI, leder for ekspertutvalget), Bernt Reitan Jenssen (adm.dir. Ruter, leder for styringsgruppa i Transport21), Beate Kvamstad-Lervold (SINTEF) og Inge Hoff (NTNU).

Bare pynt eller samfunnsøkonomisk gevinst?

Hvordan vi kan dokumentere gevinstene av helsefremmende arkitektur og omgivelser? God arkitektur og utvikling av gode steder å være er strategiske virkemidler i samfunnsutviklingen, men oppfattes av noen som en unødvendig utgiftspost.

På seminaret Helsefremmende arkitektur og omgivelser: Bare pynt eller samfunnsøkonomisk gevinst? på MS Sandnes 14. august, vil seniorforsker Karin Høyland i SINTEF Community presentere smakebiter fra forskningen innenfor dette feltet.

Det blir også invitert til dialog om samfunnsøkonomiske, helsemessige og kriminalitetsforebyggende gevinster av god arkitektur og omsorgsfulle omgivelser. Panelet vil bestå av bl.a. Ingrid Køhler Knutsen (Helsedirektoratet), Egil Skavang (Arkitektbedriftene) og Ingerid Helsing Almaas (DogA).

Se flere av SINTEFs arrangementer på Arendalsuka.

 

Publisert onsdag 3. juli 2019
Kommunikasjonssjef
922 50 493