Til hovedinnhold

Få økt kunnskap om byggematerialer

Ønsker du å øke kompetansen din innenfor klimagassutslipp fra byggematerialer? Nå kan du oppnå dette gjennom kurs ved SINTEF Byggforsk i Oslo, Bergen og Trondheim.

Klimagassutslipp
Illustrasjonsfoto: SINTEF Byggforsk

Byggesektoren står for hele 40 prosent av verdens klimagassutslipp. Derfor forskes det mye på nye løsninger, og stadig flere miljøvennlige byggematerialer ser dagens lys. Likevel er det ikke alltid lett å vite hva som er det riktige alternativet. For å øke kunnskapsnivået, arrangerer SINTEF Byggforsk nå flere kurs innen temaet.

Innføring

Innføringskurset gir kunnskap om hva en livssyklusanalyse (LCA) og miljødeklarasjoner (EPD) er, hvordan man tolker en EPD, samt hvordan dette utløser poeng i BREEAM.

Kurset gir kompetanse i bestilling av byggevarer med lavt klimafotavtrykk og riktig EPD-dokumentasjon. Dette er illustrert med praktiske oppgaver og eksempler fra nullutslippsbygg.

Fordypning

Fordypningskurset introduserer et enkelt verktøy og metodikk for sammenligning av byggevarer, sammensatte konstruksjoner og bygg i hele livsløpskonteksten. Dette innebærer praktiske oppgaver der det legges vekt på å synliggjøre de vanligste fallgruvene.

Kurset gir kompetanse i å utføre helhetlige beregninger og vurderinger av klimagassutslipp fra byggematerialer.

Kursene finner sted i Trondheim 14. juni, Oslo 19. juni, og Bergen 21. juni 2017.
Les mer om kursene, tid og sted

 

 

Publisert mandag 3. april 2017
404 76 851