Til hovedinnhold

Nytt EU-nettverk: Miljøvennlige energiløsninger i det bygde miljøet

Er du interessert i miljøvennlige energiløsninger i det bygde miljøet? Nå kan du delta i et nytt EU-nettverk med mål om økt europeisk samarbeid og nye prosjekter.

Bygning
Illustrasjonsfoto: SINTEF Byggforsk

For å bidra til økt mobilisering og deltakelse fra norsk side i Horisont 2020, støtter forskningsrådet etablering og drift av flere EU-nettverk. Et nytt EU-nettverk med fokus på miljøvennlige energiløsninger i det bygde miljøet ble etablert februar 2016.

Gjennom nettverket vil samarbeidet mellom norske nøkkelaktører på området forsterkes. Samarbeidet vil fokusere på felles mål om økt samarbeid med ledende europeiske aktører samt økt deltakelse i Horisont 2020.

Vil bli en møteplass

Fokusområdet "Miljøvennlige energiløsninger i det bygde miljøet" ser på samspillet mellom energieffektive bygg, lokal fornybar elektrisitetsproduksjon, miljøvennlige varme- og kjøleløsninger samt smarte styringssystemer – både i selve bygget og i byggets nærområde. Nettverket vil bli en møteplass for å dele samt videreutvikle kunnskap.

Interesser og muligheter inn mot Horisont 2020 vil identifiseres, og den internasjonale kontaktflaten mot Europa vil økes gjennom deltakelse i relevante Horisont 2020-møter. Gjennom prosjektet vil nettverkets kompetanse sammenkobles og markedsføres, og slik bidra til at medlemmene er attraktive som partnere i gode konsortier som planlegger søknader til Horisont 2020-utlysninger.

SINTEF Byggforsk leder nettverket, og per februar 2016 deltar Omsorgsbygg Oslo KF, Undervisningsbygg Oslo KF, Boligbygg Oslo KF, Statsbygg, Snøhetta, Caverion, GK, Multiconsult, Skanska og NTNU.

Ønsker du å delta i nettverket?

EU-nettverket består av aktører med et engasjement innen miljøvennlige energiløsninger i det bygde miljøet. Enkelte av disse aktørene er allerede engasjert i norske eller europeiske forskningsprosjekter og/eller FME-senteret ZEB, mens andre aktører ikke har slik erfaring. Nettverket vil bidra til at aktørene øker sin deltakelse på energiområdet i Horisont 2020. Deltakelsen er gratis.

Oppstartsmøtet for EU-nettverket er 14. mars. Hvis du ønsker å bli med i nettverket, kontakt Åse Lekang Sørensen i SINTEF:

 

Publisert mandag 22. februar 2016
452 68 682