Til hovedinnhold

Byggforskserien oppdatert med de nye energireglene

SINTEF Byggforsk viser hvordan man beregner og dokumenterer energibehov og energieffektivitet etter de nye energireglene som kom i januar 2016.

Energiregler
Figuren gir en oversikt over anvisningene som omhandler de nye energireglene. Ill.: SINTEF Byggforsk

Byggforskserien inneholder anvisninger som gir oversikt og utdyping av energiregler i henhold til byggteknisk forskrift. Fra 1. januar 2016 ble det innført nye energiregler.

Følgende fire nye anvisninger i Byggforskserien forklarer nærmere hva reglene går ut på:

Overgangsperiode fram til nyttår

For byggesøknader som kommunen mottar før 1. januar 2017, gjelder en overgangsordning der tiltakshaveren kan velge å bruke nytt eller tidligere regelsett.

Energikrav etter tidligere regelsett i byggteknisk forskrift, gjeldende fra 1. juli 2010, er beskrevet i:

Publisert tirsdag 16. august 2016