Til hovedinnhold

Viktig å vite om eldre konstruksjoner

Byggforskserien har oppdaterte anvisninger for alle som arbeider med gamle bygninger.

Laftet hytte, Småvannsbu, Asker. Foto: SINTEF Byggforsk

For å bevare og videreutvikle eldre bygninger må man vite hvordan golv, vegger og tak ble bygd opp. Med denne kunnskapen kan man foreta viktige tekniske forbedringer og samtidig ta hensyn til bygningenes kulturverdi.

Ved etterisolering av eldre bygninger er slik kunnskap ekstra viktig for å unngå alvorlige fukt- og soppskader.

De oppdaterte anvisningene er:
Byggforvaltning 722.310 Trebjelkelag i eldre bolighus. Metoder og materialer
Byggforvaltning 722.311 Golv på grunnen og etasjeskillere av stål og betong i eldre bolighus. Metoder og materialer
Byggforvaltning 723.304 Eldre laftede vegger. Metoder og materialer
Byggforvaltning 723.305 Eldre vegger av reisverk. Metoder og materialer
Byggforvaltning 723.306 Eldre vegger av bindingsverk. Metoder og materialer

Publisert tirsdag 3. mars 2015