Til hovedinnhold

Entydige kvalitetskrav til rengjøring lønner seg

De som kjøper inn og drifter renholdstjenester får nå et overordnet verktøy for å beskrive og kontrollere rengjøringskvalitet. Målet er bedre renhold til riktig pris.

Støvmåling
Støv på overflater kan måles ved hjelp av klebefolier og lasersekstinksjonsmåler, for eksempel BM Dustdetector. Foto: SINTEF Byggforsk

SINTEF Byggforsk har utarbeidet en ny anvisning som samler krav til rengjøringskvalitet på ett sted. Anvisningen 700.207 Oppfølging av renhold og rengjøringskvalitet tar for seg løpende oppfølging, metoder for å fastsette og vurdere renhold, kvalitetskrav og -kontroll etter NS-INSTA 800, instrumentelle målemetoder, krav til renholdsleveranser og hva en renholdsavtale bør inneholde for å følge NS-INSTA 800.

Entydige kvalitetskrav er en forutsetning for å kunne beskrive og kontrollere at man har fått den tjenesten som er bestilt. Det gjelder både ved renhold i egen regi og ved bruk av renholdsleverandører. Uten entydige krav er tjenesten vanskelig å prissette og følge opp.

I tillegg er anvisningen 700.211 Renholdsplanlegging revidert, nå med større vekt på selve planleggingsprosessen. Den inneholder også oppdaterte nøkkeltall for tidsforbruk og kostnader til renhold, samt et flytskjema som viser planleggingsprosessen.

Andre nyheter i Byggforskserien

Publisert onsdag 4. november 2015
Seniorrådgiver
930 05 291