Til hovedinnhold

Byggeprosessekspert Moum til SINTEF Byggforsk

Anita Moum er ansatt som seniorforsker i SINTEF Byggforsk i Oslo, avdeling Bygninger og installasjoner.

Anita Moum
Anita Moum skal videreutvikle SINTEF Byggforsks forskningsaktivitet på byggeprosess. Foto: NTNU/Anne Jørgensen Bruland

Moum tiltrer stillingen 1. mai 2015 og får ansvar for SINTEF Byggforsk sin satsing på byggeprosess.

– Ansettelsen av Moum betyr en markant styrking av både fagmiljøet og forskningskapasiteten vår innenfor byggeprosess, sier forskningssjef Anders Fylling i SINTEF Byggforsk.

Moum vil få ansvar for å videreutvikle instituttets forskningsaktivitet på byggeprosess og for å styrke samarbeidet med industrien og universitets- og instituttsektoren innen dette området. Et viktig element i dette vil være å bygge videre på det gode samarbeidet mellom SINTEF Byggforsk og NTNU.

Anita Moum er i dag professor II og forsker ved NTNU, Fakultet for Arkitektur og billedkunst, Institutt for Byggekunst, prosjektering og forvaltning og leder Program for bygg, anlegg og eiendom i Prosjekt Norge.

Moum har tidligere arbeidet som arkitekt og prosjekteringsleder for ulike arkitekt- og rådgivningsbedrifter i Tyskland og har en doktorgrad innen innføring og bruk av ny teknologi (blant annet BIM) i prosjekteringsprosessen. Hun har også tidligere jobbet ved instituttet, da som forskningsleder i Trondheim. Hun blir nå ansatt i avdeling Bygninger og installasjoner i Oslo, der hun vil være tilknyttet faggruppe Klima, miljø og arkitektur som seniorforsker.

– Byggeprosess er ett av to prioriterte satsingsområder i Bygg21-strategien. Ansettelsen av Anita er et stort løft for oss på et område som er viktig for norsk næringsliv, byggenæringen og ikke minst for oss som forskningsinstitutt, sier instituttleder Hanne Rønneberg, som ser fram til å få Anita Moum med på laget.

– Anita har vært en nøkkelperson i fakultetets satsing på byggeprosesser og vi er sikre på at SINTEF vil ha stor glede av hennes kompetanse, nettverk og arbeidsglede når hun begynner der i mai. Vi vil også ha glede av å styrke vår gode relasjon med SINTEF innen området via Anita. For å holde utviklingstempoet ved fakultetet har vi nå 1,5 stilling utlyst innen byggeprosess og oppfordrer alle ambisiøse fagfolk til å søke, sier dekan ved fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU, Fredrik Shetelig.

Publisert mandag 2. mars 2015
Spesialrådgiver
928 51 585