Til hovedinnhold
Norsk English

Ombruk i stedet for gjenvinning?

En fersk SINTEF-rapport anbefaler at man i større grad baserer […]

En fersk SINTEF-rapport anbefaler at man i større grad baserer seg på ombruk i stedet for gjenvinning i norske rive- og byggeprosjekter. Det pekes på materialer som er velegnet for ombruk – som teglstein, metaller, og betong. Ombruk kan føre til redusert energibruk, redusert forurensning, redusert bruk av arealer og ressurser til materialutvinning. Ombruk kan også begrunnes med bevaring av historisk verdifulle bygninger og bygningsdeler, ifølge SINTEF Byggforsk.