Til hovedinnhold

Keramiske fliser som arkitektonisk virkemiddel

Anvendelsen av keramiske fliser har økt betraktelig i Norge de senere årene, både som belegg på golv og vegger i våte og tørre rom og som utvendig kledning.

Nye materialer og løsninger har kommet til. Det har derfor oppstått et klart behov for økt kunnskap om materialene, konstruksjonsløsninger og leggeteknikk. Byggkeramikkforeningen (BKF) og SINTEF Byggforsk har gått sammen om å lage boka Alt om Flislegging, som behandler temaet inngående. Boka tar sikte på å fungere som et oppslagsverk for arkitekter, rådgivere, entreprenører, håndverkere og selvbyggere.

I seminaret vil noe av innholdet i boka bli presentert, kombinert med praktisk veiledning og prosjektpresentasjoner. Seminaret arrangeres i regi av Byggkeramikkforeningen.

Tid:  Tirsdag 17. januar 2012, kl 16.00

Sted:  Handelhøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo

Last ned program og påmeldingsinformasjon her. 

Publisert fredag 6. januar 2012