Til hovedinnhold

Milepæl for Byggforskserien

Alle historiske anvisninger i Byggforskserien er nå søkbare og enkelt tilgjengelig, fra oppstarten i 1958 og fram til i dag.

– Byggforskserien på nett er blitt et komplett nasjonalt referansebibliotek for byggenæringen, sier forskningssjef Kim Robert Lisø (til høyre) og programleder Tore Kvande ved SINTEF Byggforsk.

Det nyopprettede Historisk arkiv for Byggforskserien gir mulighet for å følge hele utgivelseshistorikken til samtlige anvisninger, både gjeldende og utgåtte. Byggforskserien på nett er dermed blitt et komplett nasjonalt referansebibliotek for byggenæringen, og en unik historisk kilde til kunnskap om norsk byggeskikk både før og etter andre verdenskrig.

– Byggforskseriens historiske arkiv vil være en fremragende kilde til kunnskap om planlegging, prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger i lys av endrede forskrifter, byggemetoder og praksis de seks siste tiårene, sier forskningssjef Kim Robert Lisø ved SINTEF Byggforsk

Programleder for Byggforskserien, professor Tore Kvande, peker på mulighetene det ferske arkivet innebærer for næringen.

– Dette gir nye muligheter for innsikt i byggetekniske problemstillinger for eksisterende bygningsmasse, og vil være svært verdifullt for mange aktører i næringen, kanskje spesielt advokater, takstmenn, offentlige myndigheter, eiendomsforvaltere, rådgivere og entreprenører, sier Kvande.


Høye målsettinger

Ved etableringen av Norges byggforskningsinstitutt (i dag SINTEF Byggforsk) i 1953 stod det i formålsparagrafen at instituttet skulle:

  • sørge for at resultatene av internasjonal byggforskning ble kjent i Norge
  • samarbeide med myndighetene, organisasjoner og andre i den hensikt å søke forskningens resultater nyttiggjort i praksis.

Det er vel ikke mange andre forskningsinstitutter, hverken nasjonalt eller internasjonalt, som har klart å leve opp til slike målsettinger.

– Gjennom forskning og utvikling, kunnskapsformidling, sertifisering og rådgivning har instituttet samarbeidet tett med byggenæringen, men det er Byggforskserien som mer enn noe annet har bidratt til utvikling av praktiske løsninger på byggetekniske utfordringer og tolking av kravene i regelverket, sier Lisø.

Byggforskserien består av anvisninger som aktørene i næringen bruker og myndighetene aksepterer og anbefaler.

– I dag er det mer enn 7 000 aktører i næringen som bruker Byggforskserien som del av sitt kvalitets- og kompetanseutviklingssystem, opplyser Kvande.


Byggforskserien og veien videre

Framtiden i bygge- og anleggsnæringen vil bli preget av klimautfordringene. Behovet for nye energiløsninger vil kreve stor innsats for å sikre en bærekraftig utvikling. De løsningene vi velger i dag, skal våre neste generasjoner leve med. Her står utvikling av miljø-, kostnads- og energieffektive løsninger sentralt. Andre viktige utfordringer, både nasjonalt og internasjonalt, er knyttet til produktivitet, kvalitet, reduksjon av byggskader og byggenæringens evne til å ta i bruk eksisterende kunnskap.

SINTEF Byggforsk var først ute med å se på konsekvensene av klimaendringer i byggenæringen, gjennom Klima 2000-programmet. Klima 2000 bidro også til et sterkere fokus på klimatilpasning i nye byggeregler, og videreføres nå i en rekke prosjekter ved instituttet.  Oppfølgeren, Klima 2050, er også under planlegging.

– Løsningene vil innarbeides i Byggforskserien, som også står foran en rivende utvikling i form av implementering av nye teknologier for en mer framtidsrettet og brukervennlig fremstilling og presentasjon av kunnskap, avslutter Lisø og Kvande.

Historisk arkiv finner du her.


Les mer:
Kunnskap for framtida - Byggforskserien med komplett historisk arkiv

Publisert mandag 9. januar 2012