Til hovedinnhold

SINTEF Byggforsk skaper løsninger

SINTEF Byggforsk feiret i forrige uke seg selv med en dag i Operaen og en sommerkveld på fjorden. Programmet ga utvalgte smakebiter fra instituttets forskning, og viste at det er ledende også i internasjonal målestokk.


Konserndirektør Hanne Rønneberg, nestleder i rådet Per-Ola Ulseth fra Skanska og forskningssjef Kim Robert Lisø samtaler i Skavlan-stil om hva det betyr at SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt. Foto: Stig Storheil

Målet med dagen var å skape stolthet og glede blant alle ansatte over det forskningsinstituttet holder på med. Et fåtall eksterne var også invitert, blant andre de som sitter i rådet til SINTEF Byggforsk. De har en viktig rolle i å gi innspill til instituttets strategi.

– Flere av våre dyktige forskere slapp til på scenen i Operaen for å formidle forskning på tema som vann, robuste konstruksjoner, nanoteknologi, undergrunnsteknologi og inneklima. Vi har mye å være stolte av, sier forskningssjef Kim Robert Lisø som var konferansier for dagen.

Vi står i dag overfor store globale utfordringer. Vi får mindre plass, vi ser en økende grad av urbanisering og kampen om rent vann blir stadig hardere. Behovet for nye energiløsninger vil kreve stor innsats for å sikre en bærekraftig utvikling. Vår kapital i form av bygninger og infrastruktur må oppgraderes og vedlikeholdes mer effektivt. De løsningene vi velger i dag, skal kommende generasjoner leve med. Utvikling av miljø-, kostnads- og energieffektive løsninger med god arkitektur står sentralt.


Underholdningen gjennom dagen stod Nordic
Tenors for, blant annet ved å fremføre en anvisning
fra Byggforskserien basert på Perlefiskerduetten. Foto: Stig Storheil

– Vår samlede kunnskap, våre unike laboratorier og våre tjenester skal bidra betydelig til verdiskaping og økt grad av innovasjon og bærekraft i byggenæringen. Samtidig har vi en viktig oppgave i å gjøre oss kjent med alt det andre som foregår i SINTEF, for dermed å kunne introdusere dette for våre gode eksterne samarbeidspartnere, sier konserndirektør Hanne Rønneberg.

Framtiden i byggenæringen vil bli preget av klimautfordringene. SINTEF skaper løsningene.

Publisert onsdag 22. juni 2011