Til hovedinnhold

Ny leder for Byggforskserien

Tidligere teknisk sjef i Nordbohus, Tore Kvande, er ansatt i SINTEF Byggforsk som prosjektdirektør og ny programleder for Byggforskserien – byggenæringens kvalitetsnorm.


Forskningssjef Kim Robert Lisø (t.v.) og nytilsatt prosjektdirektør i SINTEF Byggforsk, Tore Kvande (t.h.).

I Nordbohus har Kvande hatt ansvaret for utvikling og implementering av Nordbohus byggesystem, som har fått teknisk godkjenning utstedt av SINTEF Certification (TG 20036). Godkjenningen er omfattende og dekker hele byggesystemet, fra fundament til møne.

– Trenger gode systemer
Kvande er utdannet dr.ing., er professor II ved NTNU, og har også tidligere jobbet i SINTEF – hvor han blant annet ledet forskningsprogrammet Klima 2000.

– Byggenæringen trenger gode systemer for erfaringsoverføring, god prosjektledelse og kompetanseheving, og det er et klart mål for oss at Byggforskserien skal bli anerkjent som den ledende kvalitetsnormen for byggenæringen, sier nytilsatt prosjektdirektør i SINTEF Byggforsk, Tore Kvande.

Vil fokusere på kundenes utfordringer
Mange bedrifter bruker Byggforskserien som et naturlig verktøy i det daglige arbeidet, som en integrert del av bedriftens kvalitetssystem.

– Jeg vil jobbe for at flere av våre kunder gjør dette, og da må vi aktivt involvere våre abonnenter i den faglige og teknologiske utviklingen av serien. Vi skal fokusere på kundenes utfordringer i arbeidet med Byggforskserien og formidle kunnskap på en informativ og lettfattelig måte. Jeg ser at mine erfaringer og mitt kontaktnett fra tiden i Nordbohus vil være spesielt nyttig å ha med videre i utviklingen av Byggforskserien, sier Kvande.

Forskningssjef i SINTEF Byggforsk, Kim Robert Lisø, er svært fornøyd med nyansettelsen.

– Vi er meget stolte over å få Tore Kvande tilbake til SINTEF Byggforsk. Kvande har bakgrunn og egenskaper som gjør ham godt rustet til å lede den videre utviklingen av byggenæringens kvalitetsnorm Byggforskserien, sier Lisø.

Publisert onsdag 18. august 2010