Til hovedinnhold

SINTEF Byggforsk satser på fremtidens fagfolk

Fremtidige fagarbeidere får nå tilbud om å bruke Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm aktivt fra de begynner på skolen til de avlegger fag- eller svenneprøve.Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Byggenæringens Landsforening (BNL) ser på Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm som viktige læremidler og arbeidsverktøy for elever og lærlinger. EBA og BNL ønsker derfor, i samarbeid med SINTEF Byggforsk, å tilby våre kunnskapssystemer til over 4000 elever ved videregående skoler over hele landet.

Tilrettelagte erfaringer
Kunnskap og kommunikasjon er sentrale stikkord for å oppnå en effektiv og god byggeprosess. Byggforskserien er en komplett kilde til byggtekniske løsninger, og inneholder tilrettelagte erfaringer og resultater fra SINTEF Byggforsks egen og næringens praksis og forskning.

Byggebransjens våtromsnorm er en bransjenorm for planlegging og utførelse av vannskadesikre, funksjonelle våtrom med høy kvalitet og lang levetid. Anvisningene tilfredsstiller funksjonskravene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, og er sentrale verktøy for å sikre at norske bygninger utføres i samsvar med forskriftene.

Byggforskserien vil være et verdifullt supplement og hjelpemiddel for både lærere og elever i skolehverdagen. EBA, BNL og SINTEF Byggforsk oppfordrer skolene til å benytte seg av muligheten til å gi elevene det beste utgangspunktet for en fremtid innen bygge- og anleggsbransjen.

 

Publisert fredag 4. september 2009