Til hovedinnhold
Norsk English

Energieffektivisering av eksisterende bygninger

I byggesektoren er det mange muligheter for redusert bruk av fossilt brensel, og effekten, i form av redusert CO2-utslipp, kan bli stor. I tillegg til å bidra til å nå målene i Kyoto-avtalen, vil anstrengelser for redusert energibruk bidra til en sikrere energiforsyning. Behovet for kjøpt energi kan reduseres betraktelig ved hjelp av energisparing og bruk av fornybare energikilder. Derfor trengs det mer ambisiøse standarder for nybygg og renovering av eksisterende bygg.