Til hovedinnhold
Norsk English

Bokvalitet i små boliger

SINTEF-forskere på avd for Arkitektur og byggteknikk, har gjort en undersøkelse rundt små boliger, og funnet at beboergruppen stort sett er ungdom mellom 18 og 30 år som betrakter boligen som midlertidig.

Beboere i små leiligheter er nesten uten unntak unge mennesker som ikke er etablerte.

Beboerne verdsetter selvstendigheten det gir å ha egen bolig, og i lys av den livsfasen beboerne er i, oppleves kvaliteten som tilfredsstillende. En av hovedgrunnene til at beboerne er fornøyde, er paradoksalt nok tanken på at de skal flytte herfra, eller at leiligheten fungerer som et investeringsobjekt. Størrelsen på leilighetene i undersøkelsen varierer fra den minste på 17 kvadratmeter – til de som er seks, sju ganger større.

Styrke kvalitet
Undersøkelsen viser også at det er store kvalitetsforskjeller innenfor samme areal og kostnad, og at det vil være viktig å styrke boligkvalitetsarbeidet rettet mot denne boligtypen. Forskerne mener at et boareal på 30 kvm er et minimum om alle bofunksjoner skal inn. Selv med dette arealet må kompromisser akseptees som soverom på stua eller på en hems.

SINTEF-forskerne har sett nærmere på hva som skjer med kvaliteten på lokalmiljøet når beboerne ser på nærmiljøet sitt som et midlertidig transittsted, og konkluderer med at antallet småleiligheter i ett og samme område bør begrenses. Likevel pekes det på at det kan være en ide å samle ungdomsboliger i samme bygning eller oppgang siden ungdommer har en annen holdning til festing og støy enn etablerte familier og at terskelen for ”orden” kan være en annen.