Til hovedinnhold

Organisasjon og produksjonsledelse

Organisasjon og produksjonsledelse

Vår forskning bidrar til å skape framtidas produksjon, framtidas produkter og tjenester, framtidas arbeidstaker og framtidas arbeidsplass i norsk industri og arbeidsliv. Vi forsker på alt fra forretningsmodeller og verdikjeder, til smart og grønn industri, arbeidsliv og digitalisering og produktivitet i privat og offentlig sektor.

Vi bruker fagene våre inn mot et utvalg faglige satsingsområder: Under paraplyen 'organisasjon' forsker vi på den norske modellen, teknologi i arbeid, produktiv arbeidsorganisering og arbeidsmiljø, mens vi bruker 'produksjonsledelse' som samlebegrep for vår forskning på masseprodusert skreddersøm, verdikjedestyring og produkt- og tjenesteledelse.

Ekspertiser

Eksempelprosjekter

Medarbeidere

Ottar Bakås

Seniorforsker
Navn
Ottar Bakås
Tittel
Seniorforsker
Telefon
971 93 786
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Tove Håpnes

Seniorforsker
Navn
Tove Håpnes
Tittel
Seniorforsker
Telefon
930 32 513
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Håkon Lund

Master of science
Navn
Håkon Lund
Tittel
Master of science
Telefon
480 55 943
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Tore Nilssen

Spesialrådgiver
Navn
Tore Nilssen
Tittel
Spesialrådgiver
Telefon
930 58 820
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Sylvi Thun

Forsker
Navn
Sylvi Thun
Tittel
Forsker
Telefon
936 87 474
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Linn Thøring

Master of science
Navn
Linn Thøring
Tittel
Master of science
Telefon
976 80 754
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Stine Sonen Tveit

Master of science
Navn
Stine Sonen Tveit
Tittel
Master of science
Telefon
452 05 067
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS