Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Vi forsker på framtidas transportsystemer.

Vår forskning har et teknologisk utgangspunkt hvor målet er at all transport gjennomføres sikkert, effektivt og miljøvennlig. Utnyttelse av mulighetene som ny teknologi gir er viktig i mye av vår forskning, både for næringsliv og offentlige etater.

Forskningssjef

Ekspertise

Prosjekter

Nyheter