Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Digitalisering i transport

Digitalisering i transport

Vi forsker på framtidens mobilitetsløsninger, der automatisering av person- og godstrafikk og nullutslippsmobilitet er sentrale forskningstema.

Forskningen vår retter seg inn mot både deler av transportkjedene og hele intermodale kjeder. Vi forsker sammen med våre kunder for å finne den beste løsningen for dem. Menneske-, teknologi og organisasjon står sentralt for oss. Vi søker stadig å korte ned tidstapet mellom forskning og implementering.

Forskningsleder