Til hovedinnhold

Avdeling Sikkerhet og mobilitet

Avdeling Sikkerhet og mobilitet

Forskningssjef

Vår forskning bidrar til sikre og trygge samfunn, og til et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem. Vi utvikler forskningsbasert kunnskap og løsninger i tett dialog med kunder i næringsliv og offentlig forvaltning.

Norge er et av verdens tryggeste land å bo og leve i. Av og til skjer det likevel alvorlige hendelser som kan få store konsekvenser for innbyggere og næringsliv. Dette kan skje i industri, arbeidsliv, infrastruktur eller i naturlandskapet rundt oss. Risikoen for, og håndteringen av, slike hendelser påvirkes av global utvikling og digitalisering av samfunnet introduserer nye risiki og sårbarheter. For eksempel er sikkerheten i norsk petroleumssektor svært god, men kan utfordres når blant annet endringer i det globale oljemarkedet reduserer lønnsomheten på sokkelen. SINTEF utvikler kunnskap som bidrar til å redusere og håndtere risiko, noe som er svært viktig for at Norge fortsatt skal være et trygt samfunn.

Mobilitet står sentralt i moderne samfunn. Gjennom Nasjonal transportplan (NTP) prioriterer Norge store verdier til bygging av infrastruktur. Det overordnede målet er et sikkert transportsystem som fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. SINTEF utvikler kunnskap og løsninger som gir bedre beslutningsgrunnlag for disse investeringene.

Vi har solid kompetanse og lange, sterke tradisjoner innenfor avdelingens forskningsområder sikkerhet og mobilitet. Gjennom forskernes brede og tverrfaglige sammensetning er vi godt trent til å gjennomføre komplekse prosjekter i skjæringspunktet mellom teknologi, organisasjon og menneske. Vi jobber tett sammen med andre deler av SINTEF for å utvikle nye forretningsområder og for å sikre kundene den beste kompetansen.

Forskningsgrupper

 Aktuelt


 "Konsekvenser for bruk av adaptiv cruisekontroll i Norge" har nå fått prosjektside. 


"Metode for vurdering av effekter av Vegtilsynets virksomhet" har nå fått prosjektside. Se den her


Gjenerverv av førerett i prøveperioden har nå fått prosjektside. Se den her


 SAMT-prosjektet har nå fått prosjektside. Se den her


DYNAMO-prosjektet har nå fått prosjektside. Se den her


SMiO-prosjektet har nå fått prosjektside. Se den her

Publikasjoner

Avdeling Sikkerhet og mobilitet hadde en annen inndeling før 2017, flere avdelinger slo seg sammen. Våre publikasjoner er ellers søkbare i Cristin.

For å komme direkte til den enkelte forskers publikasjoner, søk på medarbeider her

2010-2017

Vitenskapelige artikler

 

SINTEF-rapporter og andre rapporter

 

Konferansebidrag og faglige presentasjoner

 

Mediebidrag

Medarbeidere

Kompetanse

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
S. P. Andersensvei 5, Lerkendal
Avdeling  Sikkerhet og mobilitet

Kontaktpersoner:
Avdelingskoordinator:Ansattinfo mangler
Avdelingskoordinator:Nina Merete Husby
Avdelingskoordinator:Kristin Lind

 

Postadresse
SINTEF Teknologi og samfunn
Avdeling Sikkerhet og mobilitet
Postboks 4760 Torgarden
7465 Trondheim

Fakturaadresse
Stiftelsen SINTEF
c/o Fakturamottak
Postboks 4515
8608 Mo i Rana

I feltet "Deres referanse" skal bestillers ansattnr. oppgis. Det er svært viktig av hensyn til skanning. Leverandører kan også sende faktura elektronisk til 4515@invoicecenter.net