Til hovedinnhold
SFI Norman - framtidas vareproduserende industri
Relaterte tema

Publisert 9. juli 2013

SFI Norman sin visjon er å utvikle ny og tverrfaglig forskning for neste generasjons produksjon, og utvikle teorier, metoder, modeller og verktøy som styrker norske produsenter i den globale konkurransen.

I et globalt,konkurranseutsatt og skiftende marked, er kontinuerlig utvikling av industriens konkurranseevne avgjørende. I samarbeidmed NTNU og SINTEF har 14 norske industribedrifter tatt utfordringen med å skape forskningssenteret Norwegian  Manufacturing Future(SFI Norman). Målet med senteret er å øke konkurransekraften til næringen gjennom langsiktig forskning og innovasjon.

 

, avd. Teknologiledelse

Les mer på www.sfinorman.no