SFI Medical Imaging Laboratory - SINTEF Til hovedinnhold

Målsetting

  • Utvikle ny kunnskap og en kompetanseplattform samt teknologi (navigasjonssystem for bildeveiledet behandling) med fokus på ultralyd til bruk innenfor nevro, kar, lunge og laparoskopisk kirurgi
  • Spre kompetanse nasjonalt og internasjonalt
  • Etablere nye forskningsnettverk
  • Etablere nye prosjekter

Handlingsplan

  • Forskningsbasert utvikling av ny funksjonalitet (plattform) knyttet til ultralyd og bildeveiledet behandling. Kunnskap og teknologi for videre prosjektutvikling
  • Klinisk uttesting av denne funksjonaliteten på ulike applikasjonsområder
  • Etablere forskningssamarbeid gjennom samarbeid nasjonalt /internasjonalt
  • Søke ulike Forskningsrådsprosjekter (INFRA, SFF, andre relevante programmer)
  • Vitenskapelig publisering i journaler og konferanser (minst to pr år)

 

, avd. Medidisinsk teknologi