Til hovedinnhold
Samhandlingsreformen i helsesektoren
Relaterte tema

Publisert 9. juli 2013

Kostnadsutviklingen innenfor helsesektoren truer samfunnets økonomiske bæreevne. Samtidig øker behovet for helsetjenester fordi vi stadig blir en eldre befolkning. Samfunnet har behov for ny kunnskap om hvordan disse utfordringen kan løses.

Dette må skje både ved forebygging av sykdommer, ny teknologi og samhandling mellom ulike helsetjenester. SINTEF har opprettet en prosjektgruppe som skal representere bredden og tverrfagligheten i vår kompetanse om utfordringene i helsesektoren.

SINTEF har en unik mulighet til å etablere forskning og utviklingsprosjekter som vil være av stor interesse for å utvikle norsk helse- og omsorgstjeneste. I tillegg til den sektorkunnskapen som er samlet i SINTEFs helseavdelinger gjennom mange års forskning og erfaring, er det stor interesse og behov for å trekke inn kunnskap fra andre samfunnsområder og forskning i andre avdelinger og konsernområder, spesielt i IKT.

Utfordringene er sist beskrevet i St.meld.nr.47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling – på rett sted til rett tid.