Til hovedinnhold

Målsetting

  • Framskaffe en oversikt over hvilke satsinger, kompetanse og markedsmuligheter vårt institutt har innenfor områdene nye (ikt-baserte) læringssystemer; av typen spill og simuleringer
  • Gjøre de ulike avdelingene i instituttet bedre kjent med hverandres erfaringer på området
  • Utvikle et grunnlag for en eventuell konsernsatsing på dette

Handlingsplan

  • Gjennomføre en serie møter hvor aktørene ved de avdelinger som har aktiviteter innenfor området blir bedre kjent og får presentert sine systemer og erfaringer overfor hverandre.
  • Utvikle et notat som kan være grunnlaget for en felles strategi innenfor området.
  • Arbeidet skal avsluttes i løpet av juni.

 

Hans Yngvar Torvatn , avd. Teknologiledelse