FME CenSes - SINTEF Til hovedinnhold

 

CenSES skal forbedre beslutningsunderlaget for framtidens energistrategi, både på brukernivå, systemnivå, for industri og for offentlige beslutningstakere. Dette krever dypere forståelse av den enkelte aktør eller nivå, men i tillegg en forståelse av relasjonene og vekselvirkningen mellom disse forskjellige områdene. Dette vil også en innebære en integrasjon mellom samfunnsvitenskapelig forskning og teknologiske forskning.

Følgende faglige områder skal bidra til å fremme den nødvendige kunnskapen:

  • Energimarkeder
  • Utforming og virkning av energipolitikk
  • Innovasjon, kommersialisering og industriell utvikling
  • Regional utvikling
  • Energi og hverdagsliv; forståelse, aksept og bruk
  • Modeller for energisystemer og ‐markeder
  • Miljø‐ og ressursøkonomi
  • Bærekraft og bedriftens samfunnsansvar
  • Livssyklusanalyse

Senteret skal øke kvalitet og omfang på samfunnsfaglig forskning, undervisning og utredninger innenfor energiområdet. Dette skal oppnås ved å samordne eksisterende aktiviteter og gjennom å etablere nye aktiviteter knyttet til kunnskapsutvikling og implementering basert på fornybar energi, tradisjonelle energikilder, CCS og energieffektivisering. Senteret skal øke synlighet, samarbeid og markedsorientering innenfor energistrategi og tverrfaglige studier av energisystemet både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer på www.censes.no

Kontakt: Asgeir Tomasgard

CenSes

Asgeir Tomasgard , avd. Teknologiledelse

Les mer på www.censes.no