Til hovedinnhold

Instituttrådet

Instituttrådet

Instituttrådet for SINTEF Teknologi og samfunn skal anbefale nødvendige mål og strategier for instituttet innenfor rammen av SINTEFs hovedstrategi.

Rådet skal tilrettelegge for samarbeide med NTNU, UiO og andre viktige samarbeidsparter. Det skal holde seg orientert om instituttets økonomiske stilling, gi konserndirektøren råd om faglig og markedsmessig utvikling og drøfte saker som konserndirektøren forelegger rådet.

Instituttrådet for SINTEF Teknologi og samfunn består per april 2016 av ni medlemmer: to fra NTNU, tre fra brukermiljøet, en fra LO, to ansatte og en fra konsernledelsen (rådsleder). Konserndirektøren deltar på alle møter. 

  • Reidar Bye , visekonsernsjef i SINTEF
  • Karin Aslaksen, avdelingsdirektør og leder for HR-avdelingen i Politidirektoratet
  • Line Bakkevig, daglig leder Innovemus AS, partner RAW performance AS
  • Jane Bordal, Statens vegvesen/Vegdirektoratet
  • Jan Morten Dyrstad, dekanus ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT), NTNU
  • Anthony Kallevig, utredningsleder i LO
  • Helge Klungland, Prorektor for faglig integrasjon, NTNU
  • Irene Wærø , forsker i SINTEF
  • Kristoffer Magerøy , forsker i SINTEF