Til hovedinnhold

Forskning, teknologi og innovasjon

Innovative samfunn utnytter samspillet mellom ulike aktører for å skape nye løsninger. Vi deltar i dette samspillet ved å gjøre tilgjengelig forskningsresultater til nytte for samfunn og næringsliv. Sammen med offentlig og privat virksomhet finner vi løsninger som gir bedre organisering, økt bærekraft og bedre konkurranseevne for industri og tjenesteproduksjon.

Forskningssjef

Ekspertise

Prosjekter

Nyheter