Til hovedinnhold

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi

Forskningsdirektør

Velferdsteknologi omfatter alle typer teknologier som har et brukerperspektiv og har som formål å bedre kvaliteten av velferdstjenester via økt selvhjulpenhet, uavhengighet og verdighet for mottakere av helse- og omsorgstjenester.

Velferdsteknologi
GPS - Velferdsteknologi. Foto: Thor Nielsen

Velferdsteknologi er spesielt rettet mot eldre mennesker, personer med kroniske sykdommer eller personer med funksjonsnedsettelse i ulike former. Ulike typer teknologi kan understøtte og forsterke for eksempel trygghet, sikkerhet, daglige gjøremål, sosial kontakt, fysisk aktivitet og mobilitet.

Besøk vår prosjektweb som handler om velferdsteknologi