Til hovedinnhold

Satsinger Helse

Satsinger Helse

Forskningsdirektør

I SmartWear-team samarbeider SINTEF-forskere innenfor IKT, materialteknologi, fysiologi og produktdesign på tvers av grensene mellom sine respektive fag for å utvikle produkter med helt ny funksjonalitet og egenskaper. -------------- Konsernsatsing Velferdsteknologi har som overordnet mål å utvikle en felles kunnskapsplattform for løsninger og tjenester som gir eldre mulighet til å leve et mer selvstendig liv og til å bo lenger hjemme.

Ill.: www.sxc.hu

Satsinger