Til hovedinnhold
Rapporter - Opptrappingsplanen for psykisk helse
Relaterte tema

Publisert 19. februar 2014

Rapporter utgitt av SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse, Gruppe for helsetjenesteforskning i forbindelse med evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse

Om du ikke finner lenke til den rapporten du ønsker her, så kan den bestilles hos   

 

  • Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse - supplerende analyser innen spesialisthelsetjenesten:

Delrapport I: Opptrappingsplanen har ført til mer aktiv behandling ved DPS-ene
Delrapport II: Produktivitetsutvikling i BUP poliklinikker 1998-2006
Delrapport III: Store endringer i pasientsammensetningen ved døgnavdelingene i det psykiske helsevernet for voksne

  • Kompetanseutvikling innen psykisk helsearbeid
    Nås Opptrappingsplanens mål i forhold til utdanning og rekruttering?

Bidrar utbygging av distriktspsykiatriske sentre til bedre tjeneste­tilbud og høyere brukertilfredshet?

Kommunal iverksetting av nasjonal plan – har øremerkede tilskudd den tilsiktede effekt?

Opptrappingsplanens betydning for bruk av tvang i norsk psykiatri

Tilgjengelighet av tjenester for barn og unge: Opptrappingsplanens effekt på psykisk helsearbeid i kommunene

Kartlegging av utdanningstiltak innen psykisk helsearbeid. Gir økt utdanningskapasitet tilstrekkelig økning av personell til psykisk helsevern?

Brukerbasert evaluering av det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge med psykiske problemer.

Fastlegens tiltak for barn og unge med psykiske problemer

Kommunehelsetjenestens tiltak overfor voksne med psykiske lidelser


 
Opptrappingsplanen er også behandlet i SAMDATA-rapporter. Disse rapportene finner du her:

Alle rapporter innen SAMDATA psykisk helsevern - listet opp