Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Velferd

Velferd

Forskningsgruppe Velferd bidrar med forskning, teknologi-, tjeneste- og produktutvikling for å møte helseutfordringer, styrke deltagelse og bidra til tryggere og mer inkluderende samfunn i en globalisert verden.

Gruppeintervju i Malawi
Gruppeintervju i Malawi. Foto: SINTEF

Brukermedvirkning og behovsdrevet forskning og utvikling er kjernen i vårt arbeid. Vi er et tverrfaglig team satt sammen av klinikere, samfunnsvitere og produktdesignere. Vi holder til i SINTEFs lokaler i Oslo.

Forskningsgruppe Velferd jobber med forskning og utvikling både i Norge og internasjonalt, i høy-, mellom- og lavinntektsland. Vi har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk i akademia, offentlige aktører, helseforetak, industri, bruker- og interesseorganisasjoner, multilaterale organisasjoner og kliniske miljøer.

Vi jobber tverrfaglig og med et bredt spekter av tilnærminger og metoder inkludert befolkningsstudier, epidemiologiske studier, kvalitative studier og etnografiske tilnærminger, evalueringsstudier, litteraturgjennomganger, helseøkonomi, behovskartlegging og produktdesign.

Kompetanseområder

  • Design og innovasjon
  • Velferdsteknologi
  • Global helse og utvikling
  • Evaluering av helse- og omsorgstjenester

Referanseprosjekter

Medarbeidere