Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Bronkoskopi

Bronkoskopi

Fungerende forskningsleder

Gjennom utvikling av avansert bronkoskopi utvikler vi i samarbeid med Lungeavdelingen ved St. Olavs Hospital løsninger for tidlig og bedret utredning (og behandling) av lungeinfiltrater som er suspekt med tanke på kreft. Prosjektets mål er bedret overlevelse.

Bronkoskopi
Bronkoskopi. Foto: SINTEF

I Norge er forekomsten av lungekreft rundt 2500 tilfeller årlig, og lungekreft er den andre og tredje største kreftformen i Norge for henholdsvis menn og kvinner. Prognosen er dårlig, med den høyeste dødelighet blant kreft, samlet rundt 70-80% etter ett år. Høyeste risiko for lungekreft har røykere over 50 år (tidligere røykere) og personer med KOLS. Prognosen for lungekreft har hatt begrenset bedring de siste 20 år.

Kvinner viser en økende forekomst av lungekreft, i motsetning til menn hvor insidensen flater ut, hvilket også har sammenheng med røykevaner og kvinners økt følsomhet for tobakk carcinogener. Kvinnene har bedre prognose og lavere forekomst av fatalitet av lungekreft i motsetning til menn.

Kirurgisk behandling gir beste overlevelsesrater med 50% (± 20%) etter 5 år, også hos eldre pasienter. Dette krever tidlig diagnostikk og er kun tilgjengelig hos pasienter med begrenset sykdomsutbredelse, omtrent 15-20% av lungekreftpasientene.

Fremtidens navigerte bronkoskopi

Bronkoskopi er en endoskopisk undersøkelse i lokalbedøvelse med makroskopisk og visuell inspeksjon av luftveiene hvor det kan tas vevsprøver, både i luftveier og lungevev.

Generell målsetning med prosjektet er å utvikle og forske frem nye metoder ved å kombinere klinisk bronkoskopisk erfaring (Lungeavdelingen, St. Olavs Hospital) og kompetanse innen avansert navigasjon ved SINTEF (Medisinsk Teknologi). Arena for utprøving vil være Fremtidens Operasjonsrom (FOR, St. Olavs Hospital). Vi vil vha intraoperativ bildeteknologi, bl.a. gjennomlysningsbue (C-bue med DynaCT funksjonalitet) og virtuell bronkoskopi (VB) utvikle fremtidens bronkoskopi med bedret lokalisering, dokumentasjon, guiding, biopsitaking av lungelesjoner, suksessrate, effektivitet, kvalitet, sikkerhet, samt at metoden er skånsom og tidsbesparende i forhold til utredning som leder til bedret overlevelse.