Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Helsetjenesteforskning

Helsetjenesteforskning

Forskningsleder

Forskningsgruppe Helsetjenesteforskning jobber med forskning og utvikling for å løse samfunnsutfordringer knyttet til områdene helse, omsorg, velferd og arbeidsliv.

Helsetjenesteforskning
Ill.: Shutterstock

Forskningen vår skal bidra til gode og effektive helse- og velferdstjenester som sikrer gode oppvekstvilkår, god helse i befolkningen og at flest mulig kan være i arbeid.

Helsetjenesteforskning utgjør et tverrfaglig miljø av forskere med bakgrunn fra fagene psykologi, pedagogikk, sosiologi, statsvitenskap, epidemiologi, helseøkonomi og samfunnsøkonomi.

Medarbeidere