Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Fremtidens operasjonsrom

Fremtidens operasjonsrom

Fremtidens operasjonsrom på St. Olavs Hospital

Fremtidens operasjonsrom
Fremtidens operasjonsrom
  • Mange operasjonsstuer er i bruk til FoU i ulike prosjekter ved vår avdeling, men hovedsaklig operasjonsstuene ved nevrokirurgen, gastrokirurgen, bronkoskopi/lunge, og endovaskulær behandling (angiografi).
  • Studier gjennomføres i samarbeid med St. Olavs Hospital/NTNU, bl.a. gjennom klinisk utprøving av teknologi, PhD/PostDoc, og kliniske studier og pilot-studier.

Les mer om Fremtidens Operasjonsrom (FOR)

Publisert 7. januar 2014

Kontakt

.