Til hovedinnhold

Helse

Helse

I SINTEF handler forskning og innovasjon innenfor helse om å se helsesektoren i et bruker-, tjeneste- og systemperspektiv.

Teknologiutvikling

  • Vi utvikler og evaluerer teknologi som gir nye muligheter for forebygging, diagnostikk, behandling, oppfølging og samhandling.

Tjenesteutvikling

  • Vi har detaljkunnskap om behov og grunnleggende viten om helsetjenesten som system. Denne brede kunnskapen bruker vi både til å evaluere helsetjenesten, og til å utvikle nye tjenester og teknologiske løsninger som kan forbedre den.

Analyse og evaluering

  • Vi tilbyr økonomiske og samfunnsmessige analyser, samt evaluering av effekter.

 

Forskningsgrupper

Laboratorier

Publikasjoner

Alle våre publikasjoner hentes nå fra det nasjonale forskningsinformasjonssystemet Cristin. Avdeling Helse og avd. Medisinsk teknologi slo seg sammen i 2017. Publikasjonene fra Medisinsk teknologi og Helse er derfor lenket til separat. Våre felles publikasjoner fra og med 2018 er søkbare i Cristin.

For å komme direkte til den enkelte forskers publikasjoner, søk på medarbeider her

2010-2017

Vitenskapelige artikler

SINTEF-rapporter, avhandlinger og andre rapporter

Konferansebidrag og faglige presentasjoner

Mediebidrag

Medarbeidere

Kontaktinformasjon

Besøksadresser

Forskningsgruppene Helsetjenesteforskning, Helseinnovasjon, Medisinsk teknologi og Adm.:
Prof. Brochs gate 2, Miljøbygget, Teknobyen
Trondheim

Forskningsgruppe Velferd:
Forskningsveien 1, Gaustad
Oslo

Adm. kontaktpersoner:
Trondheim, administrasjonskonsulent: Mona K Eidem
Oslo, avdelingskoordinator: Tine Levin Granlund

Telefon: 400 02 590
E-post: helse@sintef.no

Postadresse

SINTEF Digital
Avd. Helse
Postboks 4760 Torgarden
7465 Trondheim

Fakturaadresse

Stiftelsen SINTEF
c/o Fakturamottak
Postboks 4515
8608 Mo i Rana

I feltet "Deres referanse" skal bestillers ansattnr. oppgis. Det er svært viktig av hensyn til skanning. Leverandører kan også sende faktura elektronisk til 4515@invoicecenter.net