Til hovedinnhold

Avdeling Helse

Avdeling Helse

I SINTEF handler forskning og innovasjon innenfor helse om å se helsesektoren i et bruker-, tjeneste- og systemperspektiv.

Teknologiutvikling

  • Vi utvikler og evaluerer teknologi som gir nye muligheter for forebygging, diagnostikk, behandling, oppfølging og samhandling.

Tjenesteutvikling

  • Vi har detaljkunnskap om behov og grunnleggende viten om helsetjenesten som system. Denne brede kunnskapen bruker vi både til å evaluere helsetjenesten, og til å utvikle nye tjenester og teknologiske løsninger som kan forbedre den.

Analyse og evaluering

  • Vi tilbyr økonomiske og samfunnsmessige analyser, samt evaluering av effekter.

Laboratorier

Avdelingen har fire forskningsgrupper:

Forskningsgrupper

Publikasjoner

Medarbeidere

Kontaktinformasjon

Besøksadresser

Forskningsgruppene Helsetjenesteforskning, Tjenestedesign og Adm.:
Klæbuveien 153
Inng. C3
Trondheim

Forskningsgruppe Medisinsk teknologi:
Medisinsk teknisk forskningssenter
Olav Kyrres gate 9
4. et., Sør
Trondheim

Forskningsgruppe Velferd:
Forskningsveien 1
Gaustad
Oslo

Adm. kontaktpersoner:
Trondheim, administrasjonskonsulent: Mona Kirkeby Eidem
Oslo, avdelingskoordinator: Tine Levin Granlund

Telefon: 73 59 03 00
E-post: helse@sintef.no

Se denne siden for mer informasjon og kart.

Postadresse

SINTEF Teknologi og samfunn
Avd. Helse
Postboks 4760 Torgarden
7465 Trondheim

Fakturaadresse

Stiftelsen SINTEF
c/o Fakturamottak
Postboks 4515
8608 Mo i Rana

I feltet "Deres referanse" skal bestillers ansattnr. oppgis. Det er svært viktig av hensyn til skanning. Leverandører kan også sende faktura elektronisk til 4515@invoicecenter.net