Til hovedinnhold

Forskning, teknologi og innovasjon

Vår forskning retter seg mot helseutfordringer i alle deler av samfunnet og alle sider av livet. Vi har en bredt sammensatt kompetanse innenfor både teknologi, helsefag, sosiologi, samfunnsvitenskap, økonomi og sikkerhet. I samarbeid med nasjonale og internasjonale oppdragsgivere og forskningsmiljøer utvikler vi ny kunnskap og løsninger som kan gi bedre helse økt livskvalitet for alle.

Ekspertise

Prosjekter

Nyheter